Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Erven Benninck

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Kernen, Erven Benninck’ ligt vanaf donderdag 14 april 2022 voor zes weken ter inzage. De laatste dag is woensdag 25 mei 2022. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Lemelerweg 53a te Lemele. Door de vereniging CPO Lemele is het verzoek ingediend om op het genoemde perceel een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) te realiseren dat genoemd wordt Erven Benninck. Het betreft daarbij een woonproject waarbij in 2 bouwvolumes 8 nieuwe wooneenheden mogelijk worden gemaakt en waarbij de bestaande boerderij op het perceel geschikt wordt gemaakt voor dubbele bewoning. De vereniging CPO Lemele is opgericht vanuit bewoners van de kern Lemele. Deze willen er zorg voor dragen dat er voldoende woningen voor de eigen bewoners gerealiseerd kunnen worden, zodat de bewoners binnen de ken Lemele in hun eigen wooncarrière kunnen voorzien.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 14 april 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijze
Vanaf donderdag 14 april 2022 is het gedurende 6 weken mogelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Dit kan:

  • Bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • Schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Gemeenteraad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Kleine Kernen, Erven Benninck, of
  • Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.