Lemelerweg 46, 46a en 46b - Ontwerp

Vanaf donderdag 8 februari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Kleine kernen, herziening Lemelerweg 46, 46a en 46b, Lemele' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 21 maart 2018.

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming voor de percelen Lemelerweg 46, 46a en 46b te Lemele. Op basis van het geldende bestemmingsplan is ter plaatse een handel in veevoeders toegestaan.

De panden 46a en 46b worden in het geldende plan beschouwd als bedrijfswoningen en nummer 46 als kantoor bij de handel in veevoeders. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 8 februari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.