De Belte 3/3a - Ontwerp

Vanaf donderdag 25 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening De Belte 3/3a, Lemele' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 5 december 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen De Belte 3 en 3a in Lemele en is bedoeld om rood voor rood mogelijk te maken op het perceel. Daarbij wordt landschapsontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt en de bestemming agrarische aanverwante doeleinden van de hiervoor genoemde percelen afgehaald.

In ruil daarvoor mogen twee woningen worden toegevoegd op het pereel De Belte 3a en krijgen alle woningen een woonbestemming. Enkele delen van dit perceel krijgen een natuurbestemming om de voorkomende natuur- en landschapswaarden passend te beschermen.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 25 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.