Nieuwedijk 5 herziening - Ontwerp

Vanaf donderdag 18 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nieuwedijk 5, Giethmen gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 28 november 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Nieuwe Dijk 5 in Giethmen en is bedoeld om een kleine verschuiving van het agrarisch bouwvlak mogelijk te maken ten behoeve van de toekomstige bouw van een jongveestal.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF7,82 MBDownload
Regels PDF154 KBDownload
Verbeelding PDF152 KBDownload
Bijlag 1 bij de toelichting - Quickscan Wet natuurbescherming PDF1,96 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.