Nieuwedijk 5 herziening - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nieuwe Dijk 5, Giethmen in voorbereiding is.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Nieuwe Dijk 5 in Giethmen en is bedoeld om een kleine verschuiving van het bouwvlak mogelijk te maken ten behoeve van de bouw van een toekomstige jongveestal.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd,  wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.