Wonen Ommen

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Ommen het bestemmingsplan 'Wonen Ommen' vastgesteld. Met dit plan zijn alle geldende bestemmingsplannen vervangen door één nieuw bestemmingsplan voor de woonwijken in Ommen.

Bij de vaststelling van het plan zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan aangebracht. Onder andere naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is het bestemmingsplan op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen is weergegeven in het raadsbesluit en het daarbij behorend raadsvoorstel.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Wonen Ommen' is verder een amendement aangenomen, waarbij het raadsbesluit is aangevuld met een besluitpunt waarin bepaald is het bestemmingsplan te wijzigen, zodat de groenstrook van de Haarsweg (gedeelte ten zuiden van de Slagenweg) een dubbele bestemming krijgt voor zowel 'groen' als 'verkeer'. Ook deze wijziging is doorgevoerd in het plan.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf donderdag 11 juli 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan is tijdens deze termijn geen beroep ingesteld. Het plan is daarmee vanaf 23 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk.

U kunt het onherroepelijke plan inzien op de volgende wijzen inzien:

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.