Werken Ommen

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Ommen het bestemmingsplan 'Werken Ommen' vastgesteld. Met dit plan zijn alle geldende bestemmingsplannen vervangen door één nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen en het voorzieningengebied Balkerweg in Ommen.

Bij de vaststelling van het plan is een aantal ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan aangebracht. Een overzicht van deze wijzigingen is weergegeven in het raadsbesluit en het daarbij behorend raadsvoorstel.

Naar aanleiding van een ingekomen zienswijze heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Werken Ommen' een motie aangenomen waarbij het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen voor het perceel Chevalleraustraat 4 te onderzoeken in hoeverre de bestemming wonen toegepast kan worden.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf donderdag 11 juli 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan is tijdens deze termijn geen beroep ingesteld. Het plan is daarmee vanaf 23 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk.

U kunt het onherroepelijke plan op de volgende wijzen inzien::

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.