Kleine kernen

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Ommen het bestemmingsplan 'Kleine kernen' vastgesteld. Met dit plan zijn alle geldende bestemmingsplannen vervangen door één nieuw bestemmingsplan voor de kleine kernen in de gemeente Ommen. Te weten: Beerze, Beerzerveld, Beerzerveld-Kloosterdijk, Lemele, Vilsteren en Witharen.

Bij de vaststelling van het plan zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan aangebracht. Onder andere naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is het bestemmingsplan op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen is weergegeven in het raadsbesluit en het daarbij behorend raadsvoorstel.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf donderdag 11 juli 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan is tijdens deze termijn geen beroep ingesteld. Het plan is daarmee vanaf 23 augustus 2013 in werking getreden en onherroepelijk.

U kunt het onherroepelijke plan inzien op de volgende wijzen inzien:

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.