Herziening De Maat-Koesteeg - Vastgesteld

Bij besluit van 1 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Wonen, herziening De Maat-Koesteeg, Ommen’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 15 november 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op percelen gelegen aan De Maat en de Koesteeg in Ommen en is bedoeld om één woning aan de Koesteeg en één woning aan De Maat mogelijk te maken in plaats van twee woningen aan de Koesteeg.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 15 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.


Beroep
Vanaf vrijdag 16 november 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF2,09 MBDownload
Regels PDF1,10 MBDownload
Plankaart PDF293 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF7,58 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,67 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,73 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.