Herziening 2013-1 - Gewijzigd vastgesteld

Bij besluit van 2 juli 2015, nr. 1465353, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2013-1' gewijzigd vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het op 30 oktober 2014 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan.

Deze wijzigingen hebben betrekking op:
1.    de redactie van het verbod op sierteelt in grondwaterbeschermingsgebieden;
2.    een aanpassing van de regeling ten aanzien van de agrarische productiemogelijkheden binnen de gebiedsbestemmingen;
3.    een aanvulling op de lijst van adressen van recreatiewoningen waarop permanente bewoning is toegestaan.

Vanaf donderdag 13 augustus 2015 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2013-1' met vaststellingsbesluit ter inzage. Dit bestemmingsplan is een herziening van de regels op diverse onderdelen van het bestemmingsplan 'Buitengebied', dat in 2010 is vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Ommen, met uitzondering van de kernen Ommen, Lemele, Beerze, Beerzerveld, Beerzerveld-Kloosterdijk, Witharen en Vilsteren.
 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 13 augustus 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Bij het bestemmingsplan ligt een overzicht ter inzage van alle wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf 27 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.

Vanaf vrijdag 14 augustus 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF635 KBDownload
Regels PDF349 KBDownload
Staat van wijzigingen PDF78 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF162 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.