Ontwerpbestemmingsplan Lovènseweg 1 – 1a

Vanaf 26 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijziging Lovènseweg 1 – 1a’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is 7 mei 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Lovènsweg 1 en 1a in Dalmsholte. Het betreft een wijziging van ‘Agrarische doeleinden’ met bouwvlak naar ‘Woondoeleinden*’. Het bestemmingsplan is bedoeld om de feitelijke situatie planologisch vast te leggen. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 26 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lovènseweg 1 – 1a, Dalmsholte’
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.