Bestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld

Gemeente Ommen laat weten dat de gemeenteraad op 1 april 2021 het bestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld heeft vastgesteld volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Het bestemmingsplan is bedoeld voor het herschikken van de bouwmogelijkheden van het bedrijventerrein aan de Kloosterdijk waarbij ruimte ontstaat voor een bedrijfsverzamelgebouw, de bouw van een woon – werk gebouw op de hoek Kloosterdijk – Westerweg, het bouwen van 6 woningen (twee twee-onder-één kap woningen en twee vrijstaande woningen) op de locatie van de horecagelegenheid, welke zal verdwijnen. Het geheel wordt landschappelijk ingepast, waarmee een toekomstig bestendig eindbeeld ontstaat. 

Het ontwerp van dit plan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf donderdag 15 april 2021  is het vastgestelde bestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld te bekijken:

De stukken kunnen door eenieder worden ingezien en de laatste dag van de termijn voor het indienen van beroep is 26 mei 2021.

U mag beroep instellen

Vanaf donderdag 15 april 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,91 MBDownload
Regels PDF2,90 MBDownload
Toelichting PDF3,03 MBDownload
Bijlagen bij toelichting PDF50 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.