Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld

Gemeente Ommen laat weten dat het ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld vanaf donderdag [datum] voor zes weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan is bedoeld voor het herschikken van de bouwmogelijkheden van het bedrijventerrein aan de Kloosterdijk waarbij ruimte ontstaat voor een bedrijfsverzamelgebouw, de bouw van een woon – werk gebouw op de hoek Kloosterdijk – Westerweg, het bouwen van 6 woningen (twee twee-onder-één kap woningen en één vrijstaande woningen) op de locatie van de horecagelegenheid, welke zal verdwijnen. Het geheel wordt landschappelijk ingepast, waarmee een toekomstig bestendig eindbeeld ontstaat.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor geluid voor de zes nieuwe woningen (5 aan de Westerweg en 1 op de hoek Westerweg / Kloosterdijk) wordt overschreden. De waarden blijven echter wel beneden de maximale grenswaarde, mits de gevel van de vrijstaande woning op de locatie van de voormalige horecagelegenheid aan de Westerweg als dove gevel wordt uitgevoerd. Om deze reden stelt het college voor een besluit hogere grenswaarde vast te stellen. Het college heeft het ontwerpbesluit vastgesteld en maakt bekend dat deze vanaf donderdag [datum] ter inzage ligt. 

Het plan is zes weken lang te bekijken
Vanaf donderdag 10 december 2020 is het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld te bekijken:

  • op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html
  • in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst.
  • het ontwerpbesluit maakt ook onderdeel uit van het bestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld. U kunt het ook bij de bijbehorende stukken raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie van dit bestemmingsplan. 

De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 20 januari 2021

U kunt reageren op het plan
Door het indienen van een zienswijze kunt u tot en met woensdag 20 januari 2021 op het plan reageren. Dit kan:

  • bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: College van burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld”.
  • mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

TitelTypeGrootteDownload
Ontwerp beschikking hogere waarden PDF496 KBDownload
Akoestisch onderzoek PDF1,18 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.