Herziening Westerveld - Vastgesteld

Bij besluit van 1 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, herziening Westerweg Beerzerveld’ vastgesteld. Er zijn géén zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf donderdag 15 november 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Westerweg 32 en 32a t/m 32f in Beerzerveld. Hier konden, op grond van het op 25 april 2013 vastgestelde bestemmingsplan,  7 aaneen gebouwde woningen worden gebouwd.  Deze woningen zijn niet verkoopbaar gebleken. Daarom is een bestemmingsplanherziening vastgesteld dat op voornoemde gronden voorziet in de bouw van maximaal drie woningen in de vorm van vrijstaande woningen of een dubbele- en een vrijstaande woning.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 15 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.


Beroep
Vanaf vrijdag 16 november 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.