Herziening Westerweg - Ontwerp

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Kleine Kernen, herziening Westerweg Beerzerveld' is voorbereid.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Westerweg 32 en 32a t/m 32f in Beerzerveld, waar thans, op grond van het op 25 april 2013 vastgestelde bestemmingsplan, de bouw van 7 aaneen gebouwde woningen is toegestaan.

Deze woningen zijn niet verkoopbaar gebleken. Daarom is een bestemmingsplanherziening voorbereid dat op voornoemde gronden voorziet in de bouw van maximaal drie woningen in de vorm van vrijstaande woningen of een dubbele- en een vrijstaande woning.  

Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Kleine Kernen, herziening Westerweg Beerzerveld' is gereed om in procedure te gaan. Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 12 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan 'Kleine Kernen, herziening Westerweg Beerzerveld' gedurende zes weken ter inzage ligt. De laatste dag van de termijn is woensdag 22 augustus 2018.
 
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 12 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.