Besluit hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld

Gemeente Ommen laat weten dat het bestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld vanaf donderdag 15 april 2021 voor zes weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan is bedoeld voor het herschikken van de bouwmogelijkheden van het bedrijventerrein aan de Kloosterdijk waarbij ruimte ontstaat voor een bedrijfsverzamelgebouw, de bouw van een woon – werk gebouw op de hoek Kloosterdijk – Westerweg, het bouwen van 6 woningen (twee twee-onder-één kap woningen en één vrijstaande woningen) op de locatie van de horecagelegenheid, welke zal verdwijnen. Het geheel wordt landschappelijk ingepast, waarmee een toekomstig bestendig eindbeeld ontstaat.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor geluid voor de zes nieuwe woningen (5 aan de Westerweg en 1 op de hoek Westerweg / Kloosterdijk) wordt overschreden. De waarden blijven echter wel beneden de maximale grenswaarde, mits de gevel van de vrijstaande woning op de locatie van de voormalige horecagelegenheid aan de Westerweg als dove gevel wordt uitgevoerd. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft vanaf 10 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Om deze redenen stelt het college voor een besluit hogere grenswaarde vast te stellen. Het college heeft het besluit vastgesteld en maakt bekend dat deze vanaf donderdag 15 april 2021 ter inzage ligt. 

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf donderdag 15 april 2021  is het besluit hogere grenswaarde Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld te bekijken:

  • op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html
  • in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst.
  • het ontwerpbesluit maakt ook onderdeel uit van het bestemmingsplan Kleine Kernen, herziening Kloosterdijk – Westerweg, Beerzerveld. U kunt het ook bij de bijbehorende stukken raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie van dit bestemmingsplan. 

De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 26 mei 2021

U mag beroep instellen

Vanaf donderdag 15 april 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het besluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Beschikking hogere grenswaard wegverkeerslawaai PDF456 KBDownload
Akoestisch onderzoek PDF1,18 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.