Verlening definitieve omgevingsvergunning Marsdijk 8a Beerze

Aan de Marsdijk 8a te Beerze is sprake van een agrarisch bedrijf met bijbehorende agrarische bestemming. Initiatiefnemer is voornemens een kleinschalige camping (maximaal 25 staplaatsen) op te zetten bij dit agrarisch bedrijf, in en direct aansluitend aan het bestaande bouwvlak. Onderhavige omgevingsvergunning maakt deze ontwikkeling mogelijk. 

De ontwerp Omgevingsvergunning Kleinschalig kamperen Marsdijk 8a te Beerze heeft gedurende 6 weken ter inzage gelezen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De Omgevingsvergunning is gewijzigd vastgesteld. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp: er is een ecologisch rapport en stikstofberekening toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Uit de plannummer is nummer 2021 vervangen door 2012. 

Waar raad te plegen? 
De Omgevingsvergunning wordt met ingang van 7 oktober 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Er is vanaf 7 april 2022, gedurende 6 weken, beroep door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 17 november 2021. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.