Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Ridderinkweg 4 Arriën’

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Ridderinkweg 4 Arriën’ wordt ter inzage gelegd. Vanaf donderdag 16 december 2021 tot en met woensdag 26 januari 2022 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Aan de Ridderinkweg 4 te Arriën is sprake van een agrarische bestemming. Er is op deze locatie geen agrarisch bedrijf meer gevestigd en het is ook niet de wens van de eigenaar hier ooit weer een agrarisch bedrijf te exploiteren. Met dit wijzigingsplan zal de agrarische bestemming worden vervangen door de bestemming ‘Wonen – voormalig agrarisch’. Zo wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met de feitelijke en gewenste situatie.  

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 16 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het plan wordt op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijze

Vanaf 16 december 2021 is voor belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijk een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te dienen. Dit kan:

  • Bij voorkeur digitaal via www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • Schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Gemeenteraad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Ridderinkweg 4’ of
  • Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.