Regionaal beleidsplan milieubeleid

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 30 oktober 2018 het regionaal beleidsplan milieubeleid Omgevingsdienst IJsselland vastgesteld.

De gemeenten binnen de regio IJsselland en de provincie moeten gezamenlijk voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken in de regio IJsselland voor de Omgevingsdienst IJsselland uniform regionaal VTH-beleid opstellen. De taken op het gebied van de vergunningverlening (uitvoering), het toezicht en de handhaving van omgevingsvergunningen milieu, meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer en beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming worden sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJsselland.

Dit beleidsplan ziet op het uniforme regionale uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de taken zoals deze door gemeenten en provincie zijn ingebracht in de Omgevingsdienst IJsselland. Het is een beleidsplan op hoofdlijnen voor de periode 2018-2021 en is door de IJssellandse gemeenten en de provincie gezamenlijk opgesteld.

De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Publicatie vindt plaats op woensdag 14 november 2018. De beleidsregel is vanaf donderdag 15 november 2018 in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen en online via onderstaand document.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.