De Vlierbrink - Vastgesteld

De Vlierbrink is de eerste fase van woonwijk De Vlierlanden, gelegen ten oosten van de kern Ommen. Voor De Vlierbrink is een beeldkwaliteitplan opgesteld dat als een gebiedsgericht welstandskader fungeert bij aanvragen voor een omgevingsvergunning in deze buurt.

Het beeldkwaliteitplan bouwt voort op het Masterplan De Vlierlanden, zodat de kwaliteitsambities voor deze wijk zoveel mogelijk hierin zijn verankerd.

Het 'Beeldkwaliteitplan De Vlierbrink' is op 31 maart 2016 vastgesteld als aanvulling en wijziging op de Welstandsnota Ommen, met in achtneming van de ambtshalve wijzigingen vermeld in hoofdstuk III van het 'Eindverslag Inspraak' én met doorhaling van de zinsnede 'hoofdzakelijk donkere tinten' op bladzijde 11 van het beeldkwaliteitplan.

Vanaf donderdag 14 april 2016 ligt het gewijzigd vastgestelde 'Beeldkwaliteitplan De Vlierbrink'  tezamen met het '' Eindverslag Inspraak' en het vaststellingsbesluit ter inzage. Het plan wordt op de volgende wijze ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitplan staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Beeldkwaliteitplan PDF7,52 MBDownload
Eindverslag inspraak PDF170 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF218 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.