Boerenerven - Vastgesteld

De gemeenteraad van Ommen heeft bij besluit van 3 juli 2014 ((documentnr. 1033592) het 'Beeldkwaliteitsplan Boerenerven, Ommen' vastgesteld. Het plan is vastgesteld als wijziging op de Welstandsnota van Ommen.

Het beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de realisatie van 11 nieuwe boerenerven (omvattende de bouw van 34 nieuwe woningen) die mogelijk gemaakt worden in het gebied dat begrensd wordt door de Arriërveldsweg, de Arriërflierweg, de Haarsweg en de Hessenweg Oost. Hiertoe is een bestemmingsplan opgesteld, dat eveneens is vastgesteld op 3 juli 2014. Verwezen wordt naar de separate bekendmaking.

In het beeldkwaliteitsplan is de gewenste beeldkwaliteit van de nieuwe boerenerven beschreven. Hoofdopzet van het plan is een groen-blauw raamwerk met daarbinnen boerenerven die geïnspireerd zijn op de boerderijen in het Overijsselse Salland.

Omdat het plan over een langere periode en door verschillende partijen wordt ontwikkeld, is het beeldkwaliteitsplan een belangrijk instrument om de samenhang binnen de boerenerven te kunnen bewerkstelligen. Naast toetsing aan het bestemmingsplan zullen bouwplannen op de nieuwe erven ook moeten voldoen aan de criteria zoals die in het beeldkwaliteitsplan zijn beschreven.

Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan zijn wijzigingen ten opzichte van de inspraakversie aangebracht. De wijzigingen zijn benoemd in bijlage 2 bij het raadsbesluit.

Het beeldkwaliteitsplan wordt, tezamen met het vaststellingsbesluit, met ingang van donderdag 24 juli 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.
  • Digitaal via onderstaande documenten.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Beeldkwaliteitsplan PDF23 MBDownload
Raadsbesluit PDF688 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.