Planschade

U kunt in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen als door plannen van de gemeente uw woning in waarde daalt, of uw onderneming minder inkomsten heeft. Een aanvraag om vergoeding van planschade dient u in met het aanvraagformulier.

Dalen uw inkomsten, daalt de waarde van uw huis of woont u minder prettig door de aanleg van een weg, een bedrijventerrein of een woonwijk? Dan is er sprake van planschade. Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming is van belang geldt dat:

  • de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd.
  • het bedrag aan schade bij inkomensderving, dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, blijft voor uw eigen rekening.
  • het bedrag aan schade bij waardevermindering van een onroerende zaak, dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft voor uw eigen rekening.

Indienen aanvraag
U dient een aanvraag om vergoeding van planschade (PDF, 68 kB) in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar nadat het betreffende ruimtelijk plan definitief is geworden. Het behandelen van een aanvraag kost € 300.

Daarnaast ondertekent u een planschadeformulier. Hierdoor kan eventuele planschade worden verhaald op de aanvrager.

Meer informatie
Informeer over de volledige voorwaarden en werkwijze bij één van de medewerkers van de Publieksdienst. U kunt deze tijdens werkdagen bereiken via het telefoonnummer 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.