WOZ

De gemeente Ommen verstuurt in februari de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangt u ook een WOZ-beschikking met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Alle onroerende zaken in de gemeente Ommen zijn opnieuw gewaardeerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een woning, een bedrijfspand of een stuk onbebouwde grond.

Hebt u een simpele vraag over de WOZ-waarde, of wilt u onjuistheden melden?
Neem dan contact met ons op. Telefonisch, online of per mail. We kunnen uw vraag dan direct afhandelen.

Inzien WOZ-waarden

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. Hiermee kunt u deze bijvoorbeeld vergelijken met andere woningen. U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Online taxatieverslag opvragen

In het taxatieverslag kunt u de, bij de gemeente bekende, gegevens over uw pand vinden. Ook staan er op het taxatieverslag vergelijkbare woningen vermeld, die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De vergelijkbare woningen hoeven overigens geen identieke woningen te zijn.

Als u de WOZ-waarde van uw woning wilt controleren, kunt u kosteloos online een taxatieverslag opvragen. U vindt het taxatieverslag van uw woning in de berichtenbox van MijnOverheid.

Ook het taxatieverslag van uw woning of niet-woning ook digitaal inzien. Voor het inzien van het taxatieverslag van uw woning hebt u uw BSN-nummer nodig en het totaalbedrag (inclusief punten en komma's) zoals deze staat vermeld op de aanslag achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Wanneer u het taxatieverslag wilt inzien van uw niet-woning, dan hebt u uw aanslagnummer nodig en het totaalbedrag (inclusief punten en komma's) zoals deze staat vermeld op de aanslag achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Is uw taxatieverslag niet online opvraagbaar? Neem dan contact op met de Publieksdienst via het digitale contactformulier, of telefonisch via het nummer 14 0529 (kengetal niet nodig).

Hoogte van de tarieven

De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB). Dat heeft ook te maken met de wijze waarop de gemeente Ommen de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt.

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van de totale gemeentelijke begroting voor het komende jaar. Jaarlijks wordt dan tijdens de behandeling van de begroting afgesproken wat er aan gemeentelijke heffingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen. De gemeenteraad heeft in het Belastingplan 2019-2022 bepaalt dat de OZB wordt verhoogd met een inflatiecorrectie.

De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren is dat landelijk bij een stijgende WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven. Ook in de gemeente Ommen. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol.

Peildatum 1 januari 2020

De WOZ-waarde van uw object wordt ieder jaar onafhankelijk van voorgaande jaren bepaald. De vastgoedmarkt verbetert en laat een stijging zien. Hierdoor kan het voorkomen dat uw object, ten opzichte van de vorige WOZ-waarde, is gestegen.

Ook het optimaliseren van de WOZ-administratie kan ertoe leiden dat de WOZ-waarde van uw object is gestegen. Daarbij is gekeken of de gegevens in de administratie van de gemeente overeenkomen met de werkelijkheid. Verschillen hierin kunnen leiden tot aanpassing van de WOZ-waarde.

Het is voor u belangrijk om te weten dat de WOZ-waarde van vorig jaar werd bepaald naar de peildatum 1 januari 2019. De nieuwe WOZ-waarde is bepaald naar de peildatum 1 januari 2020.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Graag willen wij u hiermee verder helpen. U kunt hier lezen hoe we dit doen.

Mocht u er niet uitkomen met de taxateur, dan kunt u een bezwaarschrift indienen

Zelf bezwaar maken is altijd gratis
Verschillende commerciële bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure no pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. Wist u dat deze bureaus de rekening van ruim € 700,- voor hun werkzaamheden naar de gemeente sturen? Mocht u overwegen bezwaar in te dienen met behulp van een no cure, no pay bureau, neem dan eerst contact met ons op. Wellicht komen we er samen uit. Daarnaast kan de gemeente u adviseren over hoe u gemakkelijk een bezwaarschrift kan indienen.

Invloed corona op de WOZ-waarde

De coronacrisis heeft geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning.
Ondernemers kunnen invloed ondervinden door omzetverlies en exploitatie.
Helaas heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van de onroerende zaak omdat de WOZ-waarde wordt bepaald naar de waarde op peildatum 1 januari 2020.

WOZ-waarde waterverdedigingswerken

Hebt u een woning, bedrijf of onbebouwde grond op of rondom een dijk? Dan kan het zijn dat het waterschap die grond in beheer heeft. Dat doen ze om het land te beschermen tegen hoog water. Een deel van deze grond tellen wij niet mee bij de bepaling van de WOZ-waarde van uw object.

De grond op of rondom een dijk wijst het waterschap aan als waterverdedigingswerk. Dit gebied bestaat uit een kernzone, een beschermingszone binnenkant en een beschermingszone buitenkant. De kernzone is de dijk zelf met een uitloop van enkele meters. Op de kaart kunt u zien welke gebieden dit zijn.

Wat tellen we niet mee voor de WOZ-waarde?
We tellen de onbebouwde grond in de kernzone niet mee bij de bepaling van uw WOZ-waarde.

Is de grond al vrijgesteld voor de WOZ-waarde?
Is de onbebouwde grond al vrijgesteld voor de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld omdat u het gebruikt voor landbouw? Dan heeft deze uitzondering geen effect op uw WOZ-waarde.

Controleer uw WOZ-waarde
U kunt zelf controleren of uw woning, bedrijf of onbebouwde grond binnen een kernzone valt. Waardoor deze grond niet meetelt voor uw WOZ-waarde. In dat geval staat 1 of meerdere van de volgende onderdelen op uw taxatieverslag:

  • Waterverdedigingswerken aftrek
  • Waterverdedigingswerken aftrek extra grond
  • Waterverdedigingswerken grond bij niet-woning

U kunt uw taxatieverslag online raadplegen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.