Veelgestelde vragen

De gemeentelijke belastingaanslagen zijn zaterdag 23 februari verstuurd. Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende belastingsoorten. Hieronder ziet u de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag via ons online contactformulier.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen zijn belastingen die berekend worden aan alle huishoudens en bedrijven in de gemeente. O.a. de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en/of bedrijven investeringszone (BI-Zone) kunnen worden berekend. 


Welke peildatum wordt er gebruikt?

De peildatum is 1 januari 2018.


Waar wordt de opbrengst van de belastingen voor gebruikt?

De gemeente gebruikt de opbrengst van de gemeentelijke belastingen om allerlei taken uit te voeren. U kunt hierbij denken aan onderhoud van wegen en openbaar groen, openbare verlichting, sport, uitkeringen, werkgelegenheidsprojecten of subsidies. Ook wordt het geld gebruikt voor projecten om de gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. De tarieven van de belastingen worden jaarlijks bij de behandeling van de begroting bepaald, omdat dan wordt afgesproken wat er aan gemeentelijke belastingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.


Ik woon in de gemeente en ik heb een koopwoning, waar betaal ik voor?

Als eigenaar van een woning betaald u de OZB (onroerende zaakbelasting), afvalstoffenheffing, rioolrecht en eventueel hondenbelasting.


Ik woon in de gemeente en ik heb een huurwoning, waar betaal ik voor?

Als inwoner van de gemeente betaalt u afvalstoffenheffing, rioolrecht en eventueel hondenbelasting en grafonderhoudsrecht. 


Ik heb een bedrijf in de gemeente, waar betaal ik voor?

Als eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand in de gemeente betaald u de OZB (onroerende zaakbelasting), rioolheffing en eventueel reclamebelasting. Als eigenaar van het pand betaald u OZB eigenaren gedeelte. Als gebruiker van het pand betaalde u de OZB gebruikers gedeelte. Indien u zowel eigenaar als gebruiker bent van het pand betaald u beide soorten OZB. De reclamebelasting wordt alleen belast aan bedrijven binnen een afgebakend gebied wat door de Stichting Ondernemersfonds Ommen is samengesteld en deze belasting wordt alleen berekend indien het pand een reclame-uiting heeft welke zichtbaar is vanaf de openbare weg. 


Wat wordt er bedoeld met afvalstoffenheffing variabel?

Met afvalstoffenheffing variabel wordt de ledigingen van de RST-container bedoeld, dit kan voor een container zijn of het aantal keren dat u de milieupas aanbiedt voor de ondergrondse container. 


Hoe kan ik het bedrag betalen?

U kunt het bedrag op meerdere manieren voldoen. U kunt het bedrag zelf overmaken onder vermelding van het aanslagnummer. U mag dan het bedrag in 2 termijnen voldoen. Ook is het mogelijk om het totaalbedrag te voldoen door middel van automatische incasso. Het totaalbedrag wordt dan in 10 termijnen geïncasseerd. De eerste incasso is dan 31 maart en loopt dan door tot 31 december. 


Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Indien u niet de mogelijkheid heeft om het bedrag in 2 termijnen zelf over te maken of het te voldoen via automatische incasso dan kan u zelf een betalingsregeling aanvragen. Dit kan via het online formulier Aanvragen betalingsregeling.


Hoe kan ik een automatische incasso krijgen?

U kunt een automatische incasso digitaal aanvragen via de website Betaling, u heeft hiervoor een Digi-D code nodig. Mocht het niet lukken om dit digitaal te doen dan kunt u ook een machtigingskaart voor de automatische incasso telefonisch aanvragen via 14-0529


Hoe kan ik een rekeningnummer wijzigen?

Een rekeningnummer wijzigen kan digitaal via de website Betaling, dit gaat via de machtiging voor automatische incasso. Indien het niet mogelijk is om dit via Digi-D te doen dan is het mogelijk om door middel van een machtigingskaart dit door te geven. Deze machtigingskaart kunt u per email, via gemeente@ommen.nl of telefonisch opvragen via 14-0529.


Ik ben verhuisd, waarvoor moet ik betalen?

Indien u bent verhuisd zult u waarschijnlijk nog wel een gedeelte van de vaste lasten (afvalstoffenheffing en rioolrecht) moet betalen omdat dit per maand wordt berekend en indien u een koopwoning heeft dan betaald u voor het hele jaar de OZB (dit wordt verrekend bij de notaris). Als u gebruik heeft gemaakt van de RST-container of milieupas dan wordt dit naderhand doorberekend. 


Ik ben geen eigenaar meer van de woning, waarom moet ik toch betalen?

Als u op 1 januari van het jaar eigenaar bent van de woning dan krijgt u voor het gehele jaar de onroerende zaakbelasting doorberekend. Dit wordt verrekend bij de notaris. 


Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt via de website Kwijtschelding digitaal de kwijtschelding aanvragen. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om dit digitaal te doen dan kunt u via het contactformulier op de site of telefonisch via 14-0529 een formulier aanvragen. 


Ik heb de aanslag niet per post ontvangen, hoe kan dit?

Het aanslagbiljet kan op 2 manieren worden toegestuurd. Per post of digitaal via www.mijnoverheid.nl. De aanslag wordt alleen digitaal verstuurd als u zelf dit heeft aangegeven op uw eigen pagina van mijnoverheid.nl. Heeft u dit niet geselecteerd dan wordt de aanslag automatisch per post toegestuurd. U bent ook zelf de enige die dit kan wijzigen via www.mijnoverheid.nl


Gaat de waterschapsbelasting ook via de gemeente?

De gemeente beheert niet de waterschapsbelasting. Dit gaat via het GBLT. Het GBLT is bereikbaar via 088 064 5555.


Wat verandert er bij overlijden?

Indien de persoon die de aanslag op naam ontvangt komt te overlijden dan wordt er vanuit de gemeente een verminderingsbeschikking gemaakt t.a.v. de erven van deze persoon inzake de gebruikerslasten. Mocht er daarna iemand op het adres blijven wonen dan zal deze als hoofdbewoner worden aangemerkt en dan zal deze persoon een nieuwe aanslag ontvangen voor de gebruikerslasten; afvalstoffenheffing en rioolrecht. Mocht de overledene een koopwoning hebben gehad dan zal de OZB voor het gehele jaar nog moeten worden voldaan. Is de woning het jaar erop nog niet verkocht dan zal de OZB op naam van “erven van” worden doorberekend. Indien er na het overlijden van de tenaamgestelde niemand op het adres wonen dan worden automatisch de containers/milieupas geblokkeerd.


Hoe kan ik hondenbelasting aan/afmelden?

U kunt de hondenbelasting aan- of afmelden via de website Hondenbelasting, mocht het niet lukken om dit via uw Digi-D te doen dan kan u het formulier ook telefonisch aanvragen via 14-0529. 


Ik ben het niet eens met de WOZ waarde, wat kan ik doen?

Indien u een bezwaar wilt maken op de WOZ waarde dan vragen wij u om eerst hierover telefonisch contact met ons op te nemen via 14-0529 hiermee kunt een informeel bezwaar maken. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan u een formeel bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Dit kan alleen schriftelijk en moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Een formeel bezwaar moet worden voorzien van handtekening, NAW gegevens, dagtekening, aanslagnummer en reden van het bezwaar worden toegestuurd. Dit kan per post naar: Gemeente Ommen, afdeling belastingen, antwoordnummer 3, 7700 VL Ommen  


Hoe kan ik een kopie van de aanslag/ taxatieverslag krijgen?

U kunt online een kopie aanslag /taxatieverslag opvragen. Dit kan via de website www.doccloud.nl/ommen. U bent hiervoor uw BSN nummer en het totaalbedrag (inclusief de komma) van de aanslag nodig. Mocht het niet mogelijk zijn om dit digitaal op te vragen dan kunt u dit opvragen via het contactformulier op de website of telefonisch via 14-0529. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.