Bezwaar op aanslag of beschikking

Als u het niet eens bent met een beschikking of een belastingaanlag, kunt u binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet bezwaar maken.

Wij adviseren u eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Mocht direct blijken dat er een fout is gemaakt, dan herstellen we dit en hoeft u geen bezwaarschrift in te dienen.

Als u vindt dat één of meerdere aanslagen onterecht aan u zijn opgelegd, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt uw bezwaar digitaal indienen door in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Ook kunt u uw ondertekende bezwaarschrift naar ons toe te sturen door middel van het online contactformulier.

U kunt uw bezwaarschrift ook per post versturen. Naar het volgende adres:

Gemeente Ommen
T.a.v. heffingsambtenaar
Postbus 100
7730 AC Ommen

Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn.

Bezwaarschrift
In uw bezwaarschrift moet u onder meer aangeven:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • de reden van het bezwaar;
  • de belastingsoort;
  • het belastingjaar;
  • het aanslagbedrag;
  • het aanslagnummer zoals op het aanslagbiljet is vermeld.

Meer informatie leest u op de achterzijde van het aanslag-/beschikkingsbiljet.

Pro-forma
Als nog niet helemaal duidelijk is waarom u bezwaar maakt of u heeft meer tijd nodig om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u een 'pro-forma' bezwaarschrift insturen.

Uitspraak
De uitspraak op uw bezwaarschrift ontvangt u schriftelijk. Wij streven er naar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen. De termijn voor uitspraak op bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen wijkt af van de overige termijnen. Voor het eind van het kalenderjaar kunt u uitspraak verwachten.

Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Het instellen van beroep kost geld, dit zijn griffierechten. In een bijlage bij de uitspraak staat vermeld hoe dit in zijn werk gaat.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.