Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u in 2020 restafval hebt aangeboden. Dit staat vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet. U vindt het vastrecht voor 2021 en het variabele deel over 2020 als aparte aanslagregels terug op uw aanslagbiljet. Het aantal aanbiedingen wordt op het aanslagbiljet vermeld onder 'grondslag'. De aanbiedingen van de PMD- (plastic, metalen en drankenkartons) en GFT- (groente, fruit en tuinafval) container worden niet op het aanslagbiljet vermeld. Deze afvalsoorten kunt u kosteloos aanbieden.

Verhuizing
Vertrekt u in de loop van het jaar naar een andere gemeente, dan ontvangt u automatisch een vermindering voor het vast recht afvalstoffenheffing en rioolheffing. U hoeft hiervoor niet een afzonderlijk verzoek te doen. Daarnaast ontvangt u een afrekening voor de aanbiedingen van uw RST-afval van het lopende jaar.

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u in veel gevallen geen vermindering, maar vindt een eventuele verrekening voor het oude en nieuwe adres direct plaats. Alleen als u gebruik bent gaan maken van een ander containerpakket, ontvangt u een vermindering voor het oude adres en een aanslag voor het nieuwe adres. De containers horen bij het huisadres en dient u daar achter te laten.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening afvalstoffenheffing.

Tarief

Voor de afvalstoffenheffing geldt onderstaand tarief.

Vastrecht
Standaard: € 212 (tarief 2020)
Standaard: € 194 (tarief 2021)

Hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid: € 194 (tarief 2020)
Hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid: € 176 (tarief 2021)

Variabele tarieven (per aanbieding restafval) 
240 liter container: € 10,60 (tarief 2020 en 2021)

140 liter container: € 6,50 (tarief 2020 en 2021)

Ondergrondse verzamelcontainer, maximaal 40 liter, per aanbieding: € 1,80 (tarief 2020 en 2021)

Voor de reinigingsrechten geldt onderstaand tarief.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.