Afvalstoffenheffing

Elke week haalt de ROVA uw huisvuil op. Het inzamelen en vooral het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

De inzameling van restafval is per 1 januari in de gemeente Ommen gewijzigd. Restafval in bebouwde kommen wordt niet langer huis-aan-huis ingezameld. U kunt het restafval zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer, waar u het afval met de ROVA-pas kunt aanbieden. Buiten de bebouwde kom wordt het restafval nog wel huis-aan-huis ingezameld. Hier zijn de grijze restafvalcontainers gechipt.

Als u voor de afvalverwijdering bent aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer, is het tarief gebaseerd op het aantal aanbiedingen. Dit aantal is gekoppeld aan het tarief voor een kleine (140 liter), grote (240 liter) of twee grote (grijze) containers voor restafval.

De afvalstoffenheffing bestaat sinds dit jaar uit een vastrecht en een variabel deel. Het vastrecht 2016 wordt op het gecombineerde aanslagbiljet vermeld. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval in 2016 aanbiedt en kan daarom pas na afloop van het jaar worden afgerekend. U vindt het variabele deel van de afvalstoffenheffing over 2016 dus volgend jaar als aparte aanslagregel terug op uw aanslagbiljet. Het aantal aanbiedingen wordt dan op het aanslagbiljet vermeld. De aanbiedingen van de PMD (plastic, metalen en drankenkartons)- en GFT-container maken geen deel uit van het variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Verhuizing
Vertrekt u in de loop van het jaar naar een andere gemeente, dan ontvangt u automatisch een vermindering. U hoeft hiervoor niet een afzonderlijk verzoek te doen.

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u in veel gevallen geen vermindering, maar vindt een eventuele verrekening voor het oude  en nieuwe adres direct plaats. Alleen als u gebruik bent gaan maken van een ander containerpakket, ontvangt u een vermindering voor het oude adres en een aanslag voor het nieuwe adres. De containers horen bij het huisadres en dient u daar achter te laten.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening afvalstoffenheffing.

Tarief

Voor de afvalstoffenheffing geldt onderstaand tarief.

Vastrecht
Standaard: € 207 (tarief 2018)
Standaard: € 212 (tarief 2019)

Hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid: € 189 (tarief 2018)
Hoogbouw met geen gft aanbied mogelijkheid: € 194 (tarief 2019)
    
Variabele tarieven (per aanbieding restafval) 
240 liter container: € 9,21 (tarief 2018)
240 liter container: € 10,60 (tarief 2019)

140 liter container: € 5,63 (tarief 2018)
140 liter container: € 6,50 (tarief 2019)

80 liter container: € 3,45 (tarief 2018 en 2019)
40 liter container: € 2,10 (tarief 2018 en 2019)

Ondergrondse verzamelcontainer, maximaal 40 liter, per aanbieding: € 1,21 (tarief 2018)
Ondergrondse verzamelcontainer, maximaal 40 liter, per aanbieding: € 1,80 (tarief 2019)

Voor de reinigingsrechten geldt onderstaand tarief.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.