Verkiezingen Waterschap

De verkiezingen voor de Waterschappen vinden eenmaal in de vier jaar plaats en worden sinds 2015 tegelijk gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op woensdag 20 maart 2019.

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Het Waterschap zorgt voor de waterhuishouding, zoals de zuivering van afvalwater, de juiste waterstand en het beheer van waterkeringen. Binnen de gemeente Ommen zijn de volgende twee Waterschappen actief:

Tijdens de verkiezingen voor het Waterschap kiest u een deel van de leden van het algemeen bestuur voor het Waterschap uit uw gebied. De taken van dit algemeen bestuur zijn onder meer:

  • Vaststellen van het beleid van het waterschap
  • Controleren van de uitvoering van dit beleid door het dagelijks bestuur.

Overige leden
Behalve de gekozen leden bestaat het algemeen bestuur van het Waterschap uit leden via zogenoemde geborgde zetels. Hierin worden bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd.

Meer informatie over het Waterschap kunt u lezen op de hierboven genoemde websites van de Waterschappen, of de website van de Kiesraad.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.