Lid Kernteam Ruimte voor de Vecht

De gemeente Hardenberg is mede namens Zwolle, Dalfsen en Ommen per direct op zoek naar een Lid Kernteam Ruimte voor de Vecht. Het betreft een functie voor 3 jaar, 16 uur per week

Het programma

Het programma Ruimte voor de Vecht is een gezamenlijk programma van de 13 regionale partners: provincie, waterschappen en gemeenten werken samen met Natuur en Milieu Overijssel, LTO, Vechtdal marketing, VNO-NCW Midden, Staatsbosbeheer en Overijssels Particulier Grondbezit. Ruimte voor de Vecht bevordert en stimuleert in het Vechtdal de waterveiligheid, de sociaaleconomische ontwikkeling en de realisatie van de gemeenschappelijke opgaven voor natuur, landbouw en landschap. Het programma wordt getrokken door een kernteam dat bestaat uit gelijkwaardige deelnemers vanuit provincie, waterschap en gemeenten. Het kernteam rapporteert aan het Breed Bestuurlijk Overleg en trekt het Programmateam en begeleidt zo nodig werkgroepen. Het Programmateam heeft een voorbereidende rol voor het BBO en bewaakt zowel de integraliteit van de netwerkorganisatie en de brede feedback op plannen in ontwikkeling, als de evenwichtige inbreng van alle individuele belangen van de partners. Voor meer informatie over Ruimte voor de Vecht, zie www.ruimtevoordevecht.nl.

Functie informatie

Het kernteam werkt vanuit een integrale benadering en is dienstbaar aan alle doelen. Het kernteamlid zal in dienst komen van de gemeente Hardenberg en is aanspreekpunt voor de vier gemeenten in het kernteam. De grote kracht van Ruimte voor de Vecht is de systeembenadering, waarbij gezocht wordt naar oplossingen en ontwikkelingen zonder rekening te houden met fysieke of sectorale grenzen. Het kernteam heeft de volgende taken:

 • Stimuleren van partnerschap in het Vechtdal, legt verbinding tussen (mogelijke) partners, ontwikkelingen en (mee koppel) kansen. Bevordert daardoor participatie;
 • Ontwikkelen en bewaken van de gezamenlijke agenda en resultaten;
 • Organiseren en initiëren van de overkoepelende communicatie;
 • Organiseren externe (subsidie-)bijdragen en afstemming van programmering bij partners om gebiedsontwikkeling integraal te benaderen;
 • Bewaakt samen met PT en BBO de visie en doelen.

In het kernteam worden de rollen en aandachtsvelden verdeeld. Ieder kernlid draagt daaraan bij en is dienstbaar aan de integrale doelen. Deze doelen hebben onder andere betrekking op recreatie en toerisme, de landbouw, marketing en landschapskwaliteit en de waterveiligheid.

Het kernteam legt verantwoording af aan het BBO.

Wij vragen

Van de gemeentelijke vertegenwoordiger in het kernteam verwachten we dat hij/zij:

 • een netwerker is die verbindend kan werken;
 • een generalist is die kan meedenken over alle onderwerpen die spelen;
 • een behoorlijke dosis bestuurlijk sensitiviteit en strategisch inzicht heeft;
 • kennis inbrengt over de gemeentelijke doelen en de gemeentelijk praktijk
 • Iemand is die niet alleen zelf productief kan zijn, maar vooral ook anderen in het netwerk daartoe stimuleert;
 • creatief is en buiten kaders kan denken;
 • in staat is om vanuit het concept Ruimte voor de Vecht concrete resultaten neer te zetten;
 • in principe beschikbaar is voor 3 jaar, voor 2 dagen per week.

Gezien het strategische karakter van de functie en het brede spectrum van onderwerpen dient de kandidaat te kunnen functioneren op WO-niveau met aantoonbare ervaring en affiniteit voor integrale gebiedsontwikkeling. De inhoudelijke achtergrond is daaraan ondergeschikt. Werken in niet- hiërarchische netwerken en het omgaan met tegengestelde belangen zijn een voorwaarde, evenals ervaring met ondersteuning aan bestuurlijke netwerken.

Salaris

Voor deze uitdagende en interessante baan bieden wij een tijdelijke aanstelling voor 3 jaar en een salaris die valt binnen functieschaal 11, maximaal € 5.017,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Het gaat om een aanstelling voor 2 dagen per week.

Inlichtingen en procedure

Als je vragen hebt over deze vacature kun je contact opnemen met Luc Luijben, teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden op het telefoonnummer: 0523-289177. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling P&O op het telefoonnummer: 0523-289333.

Solliciteren

Denk jij dat je voldoet aan de functie-eisen, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Mail je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 14 november 2019 naar de gemeente Hardenberg onder vermelding van vacaturenummer 201901. Deze procedure wordt vanuit de gemeente Hardenberg begeleid. Een selectie/advies commissie is samengesteld uit een afvaardiging van deelnemende gemeenten en het kernteam.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.