Handhavingsverzoek indienen

Indien u van mening bent dat iemand illegaal iets bouwt, aanlegt of bijvoorbeeld kapt kunt u een verzoek om handhaving indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij een dergelijk verzoek gaat meestal een toezichthouder ter plaatse kijken, waarna wij op basis van het rapport beoordelen of handhavend dient te worden opgetreden.

Een verzoek om handhaving verplicht de gemeente om een besluit te nemen. Als wij een verzoek om handhaving afwijzen staat dit besluit open voor bezwaar en beroep. Het toewijzen niet, aangezien dan de handhavingsprocedure die volgt openstaat voor bezwaar en beroep.

Een verzoek om handhaving kan alleen ingediend worden door een belanghebbende. Om dit te beoordelen zijn altijd uw naam en adresgegevens noodzakelijk. Anoniem een verzoek om handhaving doen is dan ook niet mogelijk. Tevens kunnen wij niet garanderen dat uw naam niet bekend wordt bij degene tegen wie een verzoek om handhaving is gericht.

In een juridische procedure mag ook diegene beoordelen of sprake is van een verzoek dat is ingediend door een belanghebbende. Alleen in zwaarwegende gevallen wordt dan afgezien van het verstrekken van uw gegevens. Een klacht kunt u wel anoniem indienen. Hier volgt ook geen juridische procedure uit.

Voor een klacht kunt u gebruik maken van het reguliere contactformulier. Indien u een verzoek om handhaving wenst in te dienen dan kunt onderstaand formulier invullen. Wij zullen dan nog wel contact met u opnemen, aangezien een formeel verzoek ook ondertekend te zijn.

Handhavingsverzoek indienen

Verzoek schriftelijke indienen
U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. In dat geval dient uw brief te zijn voorzien van uw naam en adres gegevens en uiteraard een omschrijving van uw verzoek. Uw brief dient voorzien te zijn van de datum en een handtekening. Uw brief kunt u richten aan:

Gemeente Ommen

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders

Postbus 100

7730 AC OMMEN

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.