Ontwerpuitwerkingsplan Vlierlanden fase 2

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
04-12-2019Ontwerpuitwerkingsplan Vlierlanden fase 2

Gemeente Ommen laat weten dat het ontwerpuitwerkingsplan Vlierlanden fase 2 vanaf donderdag 5 december 2019 voor zes weken ter inzage ligt. Het plan is bedoeld om de bouw van 150 woningen mogelijk te maken in de tweede fase van de nieuwe woonwijk Vlierlanden. De bouw van fase 1 is in volle gang. Alle kavels zijn inmiddels uitgegeven. Naar aanleiding van een evaluatie van fase 1 en gesprekken met bewoners en vakdeskundigen is een nota van uitgangspunten opgesteld voor fase 2. Het ontwerpuitwerkingsplan is een vertaling van deze nota van uitgangspunten, waarmee de volgende stap gezet kan worden in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Vlierlanden.

 

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf donderdag 5 december 2019 is het ontwerpuitwerkingsplan Vlierlanden fase 2 te bekijken:

-op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0175.wonen2012bp0004-on01

-op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

-in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst. De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 15 januari 2019.

U kunt reageren op het plan

Door het indienen van een zienswijze kan een belanghebbende tot en met woensdag 15 januari 2019 op het plan reageren. Dit kan:

-bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of

-schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze Vlierlanden fase 2”.

-mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.