VERORDENING WINKELTIJDEN OMMEN 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
04-12-2019Verordening Winkeltijden Ommen 2019

 

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019;

overwegende dat:

 

  • 1.

    de vrijstellingsmogelijkheden voor de winkelopenstelling buiten de in de wet voorgeschreven winkeltijden aanzienlijk zijn verruimd;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de gemeentewet;

   

Besluit:

 

De Verordening Winkeltijden Ommen 2019 vast te stellen.

 

Namens deze,

J.A.R. Tenkink, mr. drs. J.M. Vroomen

de griffier, de voorzitter