Ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
04-12-2019Ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen

Logo Ommen

Gemeente Ommen laat weten dat het ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen vanaf donderdag 5 december 2019 voor zes weken ter inzage ligt.

 

In het westen van Ommen bevinden zich op korte afstand van elkaar de basisscholen Het Koloriet en De Dennenkamp, aan respectievelijk de Patrijsstraat en de Tureluur. Het plan is om op het onbebouwde trapveld tussen Het Koloriet en De Dennenkamp een nieuw gebouw op te richten, onder de naam Kindplein West. Naast beide genoemde scholen verhuizen ook basisschool Guido de Brès en kinderopvang De Kleine Kunst naar het nieuwe gebouw. Guido de Brès en De Kleine Kunst zijn nu nog elders in Ommen gevestigd. Na de verhuizing worden de oude schoolgebouwen van Het Koloriet en De Dennenkamp gesloopt. Het ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen maakt de bouw van het nieuwe gebouw mogelijk.

 

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf donderdag 5 december 2019 is het ontwerpbestemmingsplan Kindplein West Ommen te bekijken:

-op de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.0175.wonen2012bp0004-on01

-op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

-in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst. De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 15 januari 2020.

U kunt reageren op het plan

Door het indienen van een zienswijze kunt u tot en met woensdag 15 januari 2020 op het plan reageren. Dit kan:

-bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of

-schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze Kindplein West Ommen”.

-mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.