Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
25-11-2019



Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de jeugdwet;

Gelet op artikel 10, artikel 13, lid 9 en artikel 29 van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019”

Overwegende dat op grond van bovengenoemde artikelen het college nadere regels kan stellen;

 

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende bijlagen bij het op 26 maart 2019 door hen vastgesteld

Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019:

Bijlage 2: Vergoedingenlijst beschermd wonen regio IJssel-Vecht 2020;

Bijlage 3: De maximale persoonsgebonden budgetten (pgb) beschermd wonen 2020.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.