Besluit van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland houdende regels omtrent CAR/UWO Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
18-06-2019Aanpassing artikel 6:4:0:1 in de arbeidsvoorwaardenregeling, Veiligheidsregio IJsselland

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland heeft op 6 juni 2019, gelet op de instemming van Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 11 april 2019, besloten de navolgende wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland ter aanvulling op de CAR-UWO vast te stellen.

 

Artikel 6:4:0:1 Toepassing geboorteverlof in de 24-uursdienst

De ambtenaar die werkzaam is in de 24-uursdienst, heeft conform artikel 4.2 van de WAZO, gedurende een tijdvak van vier weken recht op verlof met behoud van loon voor twee volledige 24-uursdiensten, dan wel 36 uur verspreid over meerdere (dag)diensten. Voor medewerkers met een deeltijddienstverband geldt het geboorteverlof naar rato.