Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
31-05-2019Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de jeugdwet;

Gelet op artikel 10, artikel 13, lid 9 en artikel 29 van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019”

Overwegende dat op grond van bovengenoemde artikelen het college nadere regels kan stellen;

 

Vast te stellen het “Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019”.

 

Wettelijke grondslag

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ommen/CVDR620755/CVDR620755_1.html