Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
24-12-2018

Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen en de burgemeester van de gemeente Ommen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 tot en met 3:67 van het Burgerlijk Wetboek;

 

gelet op de Regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019;

 

besluiten:

 

 • 1.

  de Nadere regeling delegatie en mandaat gemeente Ommen 2012, vastgesteld op 10 juli 2012, zoals nadien gewijzigd, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de navolgende Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019:

 

 

 • 3.

  daar waar mandaten zijn verleend aan de Algemeen Directeur, deze toestemming te verlenen om ondermandaat te verlenen;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2019.

   

Dit besluit kan worden aangehaald als "Nadere regeling mandaat en volmacht gemeente Ommen 2019" en treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burge­meester en wethouders van Ommen, gehouden op 18 december 2018

De secretaris, De burgemeester,

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ommen op 18 december 2018

de Burgemeester voornoemd,