Aanpassing Reglement van Orde gemeenteraad c.a.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
06-06-2018

Aanpassing Reglement van Orde gemeenteraad c.a.

 

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 12 april en 24 mei 2018;

 

Besluit:

 

 • 1.

  .....

 • 2.

  Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad als volgt te wijzigen:

  Werkgeverscommissie, Artikel 5a, lid 2

  2. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter uit de raad en een viertal daartoe door de raad aangewezen raadsleden.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 31 mei 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen