Aanpassing .... Verordening, regelende de instelling, de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies van advies aan de raad van de gemeente Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
06-06-2018

Aanpassing .... Verordening, regelende de instelling, de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies van advies aan de raad van de gemeente Ommen

 

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 12 april en 24 mei 2018;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Verordening, regelende de instelling, de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies van advies aan de raad van de gemeente Ommen als volgt te wijzigen:

  Samenstelling, Artikel 3, lid 2

  a. De raad benoemt een voorzitter van de raadscommissie.

  b. De raad benoemt één of meerdere plaatsvervangend voorzitter(s) van de raadscommissie.

 • 2.

  ...

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking daarvan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 31 mei 2018

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink, mr. drs. J.M. Vroomen