Onderwerp: Aanpassen Nadere regeling delegatie en mandaat t.g.v. inwerkingtreding Algemene verordening gegevensbescherming

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
18-05-2018

Onderwerp: Aanpassen Nadere regeling delegatie en mandaat t.g.v. inwerkingtreding Algemene verordening gegevensbescherming

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

overwegende:

dat op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in werking treedt;

deze Verordening rechten aan betrokkenen verschaft betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens;

dat – gelet op de beslistermijnen – het van belang is dat adequaat op verzoeken van betrokkenen wordt besloten;

gelet op:

de artikelen 15 t/m 18 en 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming en artikel 32 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

besluiten:

 

  • 1.

    de Functionaris Gegevensbescherming en functionaris 007604 (Vakspecialist A, juridische zaken afdeling Dienstverlening) te mandateren besluiten te nemen op grond van de artikelen 15 t/m 18 en 20 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking.

 

Ommen, 15 mei 2018.

Secretaris, Burgemeester,

J.W.H. Blaauw, mr. drs. J.M. Vroomen