Onderwerp: Vervallenverklaring Brandbeveiligingsverordening 2013

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
10-04-2018

Onderwerp: Vervallenverklaring Brandbeveiligingsverordening 2013

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 februari 2018;

Besluit:

 

  • 1.

    ....;

  • 2.

    De Brandbeveiligingsverordening 2013 vervallen te verklaren;

  • 3.

    .....

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van uw besluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 22 maart 2018.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen