Onderwerp: Vervallen Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
02-03-2018

Onderwerp: Vervallen Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen

 

In artikel 9 (Geldigheidsduur) van de "Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen", vastgesteld door de raad van de gemeente Ommen in zijn openbare vergadering van 19 maart 2015 en in werking getreden op 1 augustus 2015, is het volgende bepaald:

"Deze verordening geldt voor de duur van 2 jaren, te weten subsidiejaar 2014/2015 en 2015/2016."

 

De laatste subsidies op grond van deze verordening zijn verleend en vastgesteld in november 2016.

De verordening is, gelet op het bepaalde in artikel 9, van rechtswege vervallen.