Onderwerp: van rechtswege vervallen Tijdelijke subsidieregeling toetsing taalniveau 2F/3F Ommen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
23-02-2018

Onderwerp: van rechtswege vervallen Tijdelijke subsidieregeling toetsing taalniveau 2F/3F Ommen

 

In artikel 12 (Inwerkingtreding) van de "Tijdelijke subsidieregeling toetsing taalniveau 2F/3F Ommen", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen op 21 maart 2017 en in werking getreden met ingang van 1 april 2017, is het volgende bepaald:

"Na vaststelling van de subsidies verleend op grond van deze tijdelijke regeling zijn vastgesteld vervalt deze tijdelijke regeling van rechtswege."

 

De subsidies verleend op grond van deze tijdelijke regeling zijn vastgesteld op 25 januari 2018. Daarmee is deze regeling dus van rechtswege vervallen.