Onderwerp: Wijziging van de Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Ommen.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
23-02-2017

Onderwerp: Wijziging van de Verordening Commissie Bezwaarschriften gemeente Ommen.

 

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 ;

Besluit:

  • 1.

    In artikel 5a Vergoedingen, lid 2 de huidige tekst te schrappen en te vervangen door: “Het college bepaalt de hoogte van de vergoedingen van de leden en de voorzitters van de commissie.”

     

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 26 januari 2017

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R.Tenkink Mr. M. Boumans MPM