Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beerzerhaar 36’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
29-06-2022Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beerzerhaar 36’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beerzerhaar 36’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is op 23 juni 2022 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 geldt de beroepstermijn.

 

Op locatie Beerzerhaar 36 te Beerzerveld is sprake van een agrarische bedrijfsbestemming met twee bedrijfswoningen. Met onderhavig bestemmingsplan worden, op basis van de rood-voor-rood regeling, twee compensatiewoningen mogelijk gemaakt op de slooplocatie. De woningen krijgen een woonbestemming. De bestaande twee bedrijfswoningen worden eveneens voorzien van een reguliere woonbestemming.

 

Waar raadpleegbaar ?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 juni 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

 

 • 1.

  digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.buiten2012bp0076-vg01

 • 2.

  digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

   

Beroep

Vanaf donderdag 30 juni 2022 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.