Mandaat invorderingsambtenaar aan manager afdeling KCC

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum:
21-02-2022Mandaat invorderingsambtenaar aan manager afdeling KCC

De ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Ommen,

Gelet op het Aanwijzingsbesluit van de ambtenaar belast met de heffing, de WOZ-ambtenaar en de ambtenaar belast met de invordering van Ommen 2022 van 14 december 2021;

 

Besluit vast te stellen:

 

Artikel 1

Aan de manager van de afdeling KCC wordt mandaat verleend om:

  • 1.

    Te reageren op algemene correspondentie.

  • 2.

    Te beslissen op verzoekschriften kwijtschelding

  • 3.

    Te beslissen op bezwaarschriften

Artikel 2

Dit besluit ziet niet op besluiten of correspondentie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 3

Dat bij het uitvoeren van de gemandateerde taken geldt dat bij alle bestuurlijk- en beleidsgevoelige situaties terugkoppeling dient plaatst te vinden met de invorderingsambtenaar.

 

Aldus besloten door de ambtenaar belast met de invordering van Ommen op 3 januari 2022 te Zwolle.

 

Namens deze,

E.M. de Vries

Manager Innen

Ambtenaar belast met de invordering