Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Balkerweg 41’

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
16-02-2022Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Balkerweg 41’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Balkerweg 41’ ligt vanaf donderdag 17 februari 2022 tot en met woensdag 30 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage.

Op locatie Balkerweg 41 te Ommen is sprake van een voormalig agrarisch bedrijf met een agrarische bestemming. Initiatiefnemers zijn voornemens om, op basis van de rood-voor-rood regeling, een compensatiewoning te bouwen. In ruil voor de compensatiewoning wordt circa 1300 m² voormalig agrarische bebouwing gesloopt en komt de agrarische bestemming te vervallen.

 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 17 februari 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

 

 • 1.

  digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.buiten2012bp0069-on01

 • 2.

  digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

 • 3.

  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

   

Zienswijzen

Vanaf donderdag 17 februari 2022 kan gedurende een termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Balkerweg 41”

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.