Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
12-01-2022Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend.

Ommen

 

 • -

  het nieuwbouwen van een twee-onder-een-kapwoning op het perceel Bloesemhof 11-13 (De Vlierlanden fase 2), ontvangen 20 december 2021

 • -

  het nieuwbouwen van een bedrijfshal op het perceel De Brink 4, ontvangen 21 december 2021

 • -

  het bouwen van een nieuwbouwwoning op het perceel Bijenhof 9-7, ontvangen 22 december 2021

 • -

  het kappen van 13 bomen in het gebied Haven Oost – Ommeresstraat, ontvangen 22 december 2021

 • -

  het kappen van in totaal vier bomen in de Van Alewijkstraat in Beerzerveld, bij Het Laar in Ommen, de Tuinfluiterstraat 45 in Ommen en de Dr. A.C. van Raaltestraat in Ommen, ontvangen 24 december 2021

   

Witharen

- het bouwen van een nieuwbouw woonhuis en een vrijstaand bijgebouw op het perceel De Haar 1, ontvangen 24 december 2021

 

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefonische contact met de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van de indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt een ontwerpbesluit opgesteld en ter inzage gelegd. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter inzage legging wordt in deze uitgave kennis gegeven. Het ontwerpbesluit en de ter inzage legging worden in deze uitgave bekend gemaakt.