Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, Lemelerweg 25c,27 en 29, Lemele"

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
29-09-2015Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, Lemelerweg 25c,27 en 29, Lemele"
Logo Ommen
Bij besluit van 17 september 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied, Lemelerweg 25c, 27 en 29, Lemele” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.
Vanaf woensdag 30 september 2015 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied, Lemelerweg 25c, 27 en 29, Lemele”   met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Lemelerweg 25c, 27 en 29. Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van een woning in het bestaande bedrijfspand Lemelerweg 29. In verband hiermee wordt om aan geluidswetgeving te voldoen ook de bedrijfsbestemming op het perceel Lemelerweg 27 aangepast.
 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 30 september 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
 
Vanaf donderdag 1 oktober 2015 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.
 
 
[