ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
06-10-2015ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte
Logo Ommen
Vanaf woensdag 7 oktober 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan “ Buitengebied, herziening Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte” gedurende zes weken ter inzage.
De laatste dag van de termijn is dinsdag 17 november 2015
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Waterberging Vlierwaterleiding in Damsholte. Een perceel aangrenzend aan de waterberging maakt geen onderdeel uit van het gebied dat ontwikkeld wordt. De bestemming van dat perceel wordt gewijzigd in Agrarisch, zodat hiermee de planologische situatie in overeenstemming wordt gebracht met het huidige en toekomstige gebruik.
 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 7 oktober op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
 
zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:
  • 1.
    schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied, herziening Waterberging Vlierwaterleiding Dalmsholte , Verseonprojectnr.1472854” of
  • 2.
    mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529
 
Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter
 
 
Ommen, 6 oktober 2015