Vastgesteld bestemmingsplan 'Bulemansteeg (deel2) Lemele'.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
17-11-2015Vastgesteld bestemmingsplan 'Bulemansteeg (deel2) Lemele'.
Logo Ommen
 
Bij besluit van 5 november 2015 nr. 1508785, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bulemansteeg (deel 2) Lemele’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.
Vanaf donderdag 19 november 2015 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Bulemansteeg 1 en 3 in Lemele.
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 19 november 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
 
Vanaf vrijdag 20 november 2015 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.